BOKBIO

"Bokbio" är ett projekt som riktar sig till barn som är mellan 2 och 5 år gamla. Projektet går ut på att bibliotek och bibliotekarier i Svenskfinland erbjuds möjligheten att behändigt och kostnadsfritt ordna program för barn. Helheten är skräddarsydd för biblioteken och utgår därför från barnfilmer med litterär förlaga, sådana böcker som finns i bibliotekens urval. Filmerna är både finlandssvenska animationsklassiker och nyare svenska animationer.

Bokbio-programmet är ca en timme långt och består av både filmvisning och efterföljande lekar/pyssel/pratstund som baserar sig på ett färdigt pedagogiskt material. Det är bibliotekets uppgift att bjuda in barn på Bokbio och verkställa programmet i praktiken. Projektet hjälper de vuxna att hitta kvalitetsfilmer för barn samtidigt som det erbjuder en rolig och givande filmstund för barnen där de kan både lära sig samt uppleva och upptäcka nya saker.

Projektet arrangeras av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet inom ramen för mediefostran. Målgruppen är både daghem och barn som vårdas hemma.

LÄS MER PÅ WWW.BOKBIO.ORG