FILMJOURNALEN

är Finlands enda svenskspråkiga filmtidning. Filmjournalen grundades 1989 och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen bevakar film och filmpolitik i Svenskfinland, Finland och i Norden.

Enklast får du tag på Filmjournalen genom att prenumerera.

Ansvarig redaktör nås på adressen filmjournalen(at)filmcentrum.fi.