FINLANDSSVENSKT FILMCENTRUM R.F.

Dag Andersson, verksamhetsledare
040-5386260
dag.andersson(at)filmcentrum.fi
Postadress: Nylandsgatan 1, 20500 Åbo
 
Bent Blomqvist 
040-8610488
bent.blomqvist(at)filmcentrum.fi
 
Mikaela Westerlund
040-548 63 93
mikaela.westerlund(at)filmcentrum.fi
Medelhavsgatan 14 A, 00220 Helsingfors